Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

THỜI GIANNgày như chiếc nến
Mỗi khắc dần vơi
Đời người thạch nhũ
Lớn theo tháng ngàyMòn đi nơi chảy
Tích lại nơi về
Tưởng là hữu hạn
Càng vơi lại đầy...

Chiêm Bao

Người măng măng trẻ
Ở kiếp sau rồi
Mắt nhìn thơ bé
Soi vào thấy đau

Em là kiếp sau
Còn tôi kiếp trước
Lỡ rồi... không được
Vô tình chi đâu!

Trái táo nhiệm màu
Ta không cùng nếm
Luân hồi lệch nhịp
Nương vào chiêm bao...
                                (H.N)