Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TRÀNG AN DU NGOẠN                                                    Lãng đãng du thuyền ngắm núi non.
                                                    Thiên nhiên cảnh đẹp đá chon von.
                                                    Ước gì có được em bên cạnh.
                                                    Ngắm cảnh và em mắt chẳng mòn!
                                                                                                   
                                                                                                     Thơ NQ tặng.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

LỤC BÁT LỆCH VẦN                                                              Đường về hôm ấy mưa bay
                                                              Để ai có cớ mời ai trú nhờ.
                                                              Vụng về mưa đựng vào thơ
                                                              Ướt câu lục bát non tơ lệch vần.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

CỬA THIỀNÁo mộc tà bay trước cửa thiền
Mi cong chưa dứt một tiền duyên
Con sông quanh mãi miền trong đục
Em có tìm ra chốn  lặng  yên?
                                                 St.