Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

 MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU - MỘT THỜI ÁO TRẮNG....Phượng chờ ai mà đỏ đến nao lòng
     Mà nhức nhối một khoảng trời thương nhớ
Thuyền cánh phượng đưa ta về cái thưở
Áo trăng trinh nguyên xanh mái tóc thề  
  Mùa sân trường bát ngát tiếng ve            
Trang sách mở, lòng thơ bối rối             
   Vội học, lo thi ... cả thương nhau cũng vội
Hối hả ai hay hè đã sang rồi                
Có ánh mắt nhìn như đốm sao rơi....    
   Còn mãi trong tôi - một thời áo trắng !